Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Turys sp. Z o.o., dbając o Państwa dane osobowe, dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przez nas przetwarzane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt d RODO, informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TURYS SP. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kijowskiej 44.Informujemy, iż mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące swoich danych osobowych pod adresem email: biuro@turys.pl.

Dane osobowe gromadzone w celu celach związanych z prowadzeniem działalności spółki w szczególności podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej,. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia  danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusz przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/ Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i Partnerom Turys sp. z o.o., a także podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.