Profile leczenia turnusy rehabilitacyjne

Wybierz swój profil leczenia na turnusie rehabilitacyjnym.

Przedstawimy Tobie listę ośrodków realizujących wskazany profil leczniczy.


upośledzenie umysłowe

nazywane dziś raczej niepełnosprawnością intelektualną.

choroby psychiczne

w tym m.in. osoby z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia czy zespołami otępiennymi.

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

w tym m.in. trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych, częściowa lub całkowita utrata krtani, zaburzenia mowy, głuchoniemota, głuchota oraz wiele innych.

choroby narządu wzroku

w tym m.in. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lub ograniczenie pola widzenia.

upośledzenie narządu ruchu

w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje.

epilepsja

w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.

choroby układu oddechowego i krążenia

w tym m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc, zakaźne choroby płuc, nowotwory płuc i opłucnej, wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze.

choroby układu pokarmowego

w tym m.in.. stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami, przewlekłe choroby jelit, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwory układu pokarmowego.

choroby układu moczowo-płciowego

w tym m.in. zaburzenia czynności dróg moczowych, choroby nerek, nowotwory układu moczowego i narządów płciowych i wiele innych.

choroby neurologiczne

w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby rdzenia kręgowego i inne

inne schorzenia

w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego i inne

całościowe zaburzenia rozwojowe

 powstałe przed 16. rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności.