jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Do uzdrowiska jedziesz po to, by skorzystać z zabiegów, które poprawią Twoje zdrowie. Jest to kontynuacja leczenia, które zaczęło się w szpitalu lub w przychodni.

Świadczenia są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych – czyli przychodzisz tylko na zabiegi, mieszkasz i stołujesz się gdzie indziej
 • stacjonarnych – mieszkasz i stołujesz się w tym samym miejscu, w którym masz zabiegi.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i formy oddziaływania fizycznego:

 • wody mineralne
 • borowiny
 • bodźce klimatoterapeutyczne
 • hydroterapia
 • fizykoterapia
 • kinezyterapia.

W czasie pobytu, w zależności od uzdrowiska i Twoich potrzeb, możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach
 • kuracji pitnych i inhalacji
 • natrysków
 • biczów szkockich, masaży wodnych
 • zawijań i okładów
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii
 • krioterapii
 • masażu leczniczego
 • gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci:

 • wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska
 • samodzielni
 • zdolni do samoobsługi
 • zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych.

Czas leczenia uzdrowiskowego

Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Pobyt dziecka jest bezpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli taki, który przyjmuje w ramach NFZ). Weźmie pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, potrzeby Twojego organizmu oraz zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na Twój stan zdrowia. To ważne, bo leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Kiedy lekarz wystawi Ci skierowanie na leczenie uzdrowiskowe:

 • upewnij się, że jest wypełnione prawidłowo i czytelnie
 • prześlij je do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ lub upewnij się, że prześle je Twój lekarz
 • dopilnuj terminu 30 dni od daty wystawienia na złożenie skierowania – inaczej straci ono ważność.

Jeżeli lekarz wpisze wymagane wyniki badań (morfologii, OB, moczu, EKG, zdjęć RTG), do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych należy dołączać kserokopie tychże dokumentów.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Kolejne skierowanie możesz złożyć do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym skończyło się Twoje poprzednie leczenie uzdrowiskowe.

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, mają specjalne uprawnienia do korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Żeby z nich skorzystać, musieli być zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą. Na tej podstawie są uprawnieni do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Płatności

Podczas leczenia uzdrowiskowego ponosisz częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje:

 • pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
 • dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z celem pobytu.

Jeżeli Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, w serwisie internetowym NFZ możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe:

 • bieżący status
 • datę wystawienia przez lekarza
 • datę wpływu do oddziału NFZ
 • oddział kierujący
 • ocenę lekarza z Funduszu:
  • rodzaj leczenia
  • profil leczenia
 • numer w kolejce
 • miejsce i termin leczenia:
 • zakład lecznictwa uzdrowiskowego
 • adres
 • telefon
 • termin leczenia / okres, w którym powinno odbyć się leczenie.

źródło: www.pacjent.gov.pl/jak-wyjechac-do-uzdrowiska