Turnus rehabilitacyjny 15 dni / 14 nocy – Lech Resort Spa Łeba

LECH RESORT SPA ŁEBA

lokalizacja Łeba adres: Brzozowa 18, 84-360 Łeba

Opis

Turnus rehabilitacyjny 15 dni / 14 nocy – Lech Resort Spa Łeba

Lech Resort & Spa to idealne miejsce wspierające regenerację zdrowia, poprawę kondycji fizycznej jak również psychicznej. Tu z dala od ruchu ulicznego, w otoczeniu zieleni i w odległości 500 metrów od
morza znajdziecie Państwo spokój niezbędny do leczenia i wypoczynku. Kompleksowe wpisy do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (OR) i ośrodków (OD), w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne gwarantują, że znaleźliście odpowiedni obiekt do poprawy swojego zdrowia i wypoczynku.


pobyt obejmuje

– noclegi w przytulnych pokojach w wybranym z budynków
– śniadania, obiady i kolacje (świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu)
– wstępna konsultacja ze specjalistą fizjoterapii (konsultacja lekarska wyłącznie dla uczestników turnusów z dofinansowaniem ze środków PFRON)
– indywidualne zabiegi fizykalne zaordynowane przez specjalistę z listy zabiegów podstawowych (dwa zabiegi lecznicze dziennie w dni robocze – bez dnia przyjazdu i dnia wyjazdu; ilość zabiegów zgodna z terminem turnusu; ryczałt na 18 zabiegów wliczony w cenę turnusu wynosi 288 zł)
– zabiegi grupowe (zgodnie z realizowanym programem)
– opieka pielęgniarska i lekarska na wezwanie
– możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dedykowanych wykładach prozdrowotnych
– program rekreacyjno-animacyjny (m.in. wieczorki muzyczne, taneczne, zajęcia artystyczne)
– dostęp do WiFi (gwarantowany w wyznaczonych miejscach)
– wstęp na basen odkryty (czynny od czerwca do września)

praktyczne informacje

– doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00, a kończy o godz. 10:00
– opłata miejscowa (tzw. klimatyczna) na rzecz Urzędu Miasta – płatna wyłącznie gotówką przy
zameldowaniu
– parking – 15 zł/auto/doba (osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej – miejsce
postojowe gratis)
– dziecko do lat 3 (bez zagwarantowania oddzielnego miejsca do spania i wyżywienia) – 350 zł/pobyt
– dzieci do lat 10 z zabiegami (samodzielne spanie) – zniżka 10% od wartości turnusu.
– w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem, może uczestniczyć każda osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Wymagane dokumenty
1) osoba niepełnosprawna (uczestnik turnusu):
a. wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
b. informacja o stanie zdrowia,
c. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
d. uczestnik, który otrzymał dofinansowanie PFRON: oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie
dofinansowania ze środków PFRON wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie 21 dni po otrzymaniu
powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem
turnusu
2) opiekun: informacja o stanie zdrowia.
Brak wypełnionych wymienionych dokumentów spowoduje konieczność doliczenia do ceny turnusu 8%
podatku VAT.

terminy i ceny

Oferta obowiązuje od 26 kwietnia do 30 października 2024

TERMIN 2024 w pok.1 os w pok.2-3 os Uwagi
26.04-10.05 3450 zł 3220 zł 2 zabiegi
11.05-25.05 3780 zł 3450 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
26.05-09.06 4220 zł 3670 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
10.06-24.06 4450 zł 3890 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
02.09-16.09 4220 zł 3670 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
17.09-01.10 4000 zł 3450 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
02.10-16.10 3780 zł 3220 zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
16.10-30.10 3680 zł 3100zł również
z dofin. PFRON
2 zabiegi
14 dni, w tym 13 noclegów

rezerwacja

  ZAMAWIAJĄCY

  SZCZEGÓŁY POBYTU

  * pole obowiązkowe  telefon pobyty rehabilitacyjne

  dokumenty na turnus / opcja

  wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjnyinformacja o stanie zdrowiaIinformacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnegowniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego